Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Direktiva Komisije o izmjeni Priloga Direktivi Vijeća 80/181/EEZ u pogledu definicija osnovnih SI jedinica radi prilagodbe tehničkom napretku

2019/2668(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o uspostavljanju zajedničkog testa osposobljenosti za učitelje skijanja na temelju članka 49.b Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija

2019/2665(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture

2019/2660(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca

2019/2659(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu deklariranja određenih pošiljaka male vrijednosti

2019/2658(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

2019/2656(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende

2019/2655(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu prilagodbe priloga I. i IV.

2019/2622(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
IMCO

Nadležni odbor

Osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

2018/0168(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

Nadležni odbor

Direktiva o radijskoj opremi (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
IMCO

Nadležni odbor