Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Monday, 2 September 2019 - Tuesday, 3 September 2019

11-09-2019 INTA_PV(2019)09-02-1 PE641.084v02-00
INTA

 

  Opinion on the General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

04-09-2019 INTA_AL(2019)639813 PE639.813v01-00
INTA

Bernd LANGE

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 2. rujna 2019. - Utorak, 3. rujna 2019.

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v03-00
INTA

 

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

22-08-2019 INTA_AB(2019)640003 PE640.003v01-00
INTA

Bernd LANGE

ZAPISNIK - Utorak, 23. srpnja 2019.

25-07-2019 INTA_PV(2019)07-23-1 PE639.820v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.

23-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v02-00
INTA

 

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

22-07-2019 INTA_PV(2019)07-10-1 PE639.773v01-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 INTA_OJ(2019)07-10_1 PE639.695v01-00
INTA