Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Sklapanje Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine

2019/0142(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Ukrajine o izmjeni trgovinskih povlastica za meso peradi i proizvode od mesa peradi predviđenih Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

2019/0132(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

2019/0099(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama

2018/0356(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Sporazum o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane

2018/0358(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Članstvo EU-a u Međunarodnoj studijskoj grupi za gumu (IRSG)

2017/0159(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Protokol o suradnji u području kulture uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

2017/0081(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Uspostava režima Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa, tehničke pomoći i provoza u pogledu robe s dvojnom namjenom (preinaka)

2016/0295(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
INTA

Nadležni odbor

Zaključivanje Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država partnera Istočnoafričke zajednice, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane

2016/0038(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne proizvode, prerađene poljoprivredne proizvode, ribu i proizvode ribarstva te izmjena Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

2015/0203(NLE) Nezakonodavni postupci
INTA

Nadležni odbor