Najnovije vijesti

28-05-2019 - 10:14
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

02-04-2019 - 10:09
ITRE Sjednica
25-03-2019 - 20:47
ITRE Sjednica
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Sjednica

Riječi dobrodošlice

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Odbor ITRE postavio je reindustrijalizaciju kao svoj glavni cilj i u skladu s time svoje će djelovanje usmjeriti na četiri prioritetna područja.

U prvom se redu moramo pobrinuti za to da se pravnim i gospodarskim okvirom EU-a omogući veća inovativnost europskog industrijskog sektora. U tu svrhu trebat će prilagoditi i mobilizirati programe EU-a za istraživanje i razvoj te programe za obrazovanje kako bi se njima učinkovito odgovorilo na stvarne potrebe industrijskog sektora. 

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice