Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 21.10.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Glavna događanja
 
EU Commissioner-designate hearing on 20 October in Strasbourg

ITRE and ENVI Committees will hold a hearing with Maroš Šefčovič, Vice-President-Designate of the Commission for Energy Union, on 20 October 2014 in Strasbourg (from 19:00 to 22:00,  Louise Weiss (S1.4))
 
During the three hours hearing, the Commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by members of both committees.
 
Follow the hearing of the Commissioner-designate online.
 

   
 
Najnovija priopćenja za tisak
Prikaži sve  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
1. industrijsku politiku Unije i povezane mjere te primjenu novih tehnologija, uključujući mjere koje se odnose na MSP (mala i srednja poduzeća);
2. politiku Unije na području istraživanja i inovacija, uključujući znanost i tehnologiju kao i širenje i iskorištavanje rezultata istraživanja;
3. europsku svemirsku politiku;
4. djelatnosti Zajedničkog istraživačkog centra, Europskog istraživačkog vijeća, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Instituta za referentne materijale i mjerenja, kao i za JET, ITER i druge projekte na tom području;
5. mjere Unije povezane s energetskom politikom općenito i u kontekstu osnivanja i funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, uključujući mjere u vezi s:
(a) sigurnosti nabave energije u Uniji,
(b) promicanjem energetske učinkovitosti i štednje energije te razvojem novih i obnovljivih oblika energije,
(c) promicanjem međusobne povezanosti energetskih mreža i učinkovitosti energije, uključujući uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području energetske infrastrukture;
 
6. Ugovor o Euratomu i Agenciju za nabavu Europske zajednice za atomsku energiju; nuklearnu sigurnost, razgradnju i odlaganje otpada u nuklearnom sektoru;
7. informacijsko društvo, informacijsku tehnologiju i komunikacijske mreže i usluge, uključujući tehnologije i sigurnosne aspekte te uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području telekomunikacijske infrastrukture kao i djelovanje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA).
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Odbor ITRE postavio je reindustrijalizaciju kao svoj glavni cilj i u skladu s time svoje će djelovanje usmjeriti na četiri prioritetna područja.
 
U prvom se redu moramo pobrinuti za to da se pravnim i gospodarskim okvirom EU-a omogući veća inovativnost europskog industrijskog sektora. U tu svrhu trebat će prilagoditi i mobilizirati programe EU-a za istraživanje i razvoj te programe za obrazovanje kako bi se njima učinkovito odgovorilo na stvarne potrebe industrijskog sektora. 
 
Nadalje, politikama EU-a mora se poticati razvoj i rast malih i srednjih poduzeća u Europi. Njihovu jačanju ne pridonosi samo financiranje nego i otvorenost istraživačkih programa, programi osposobljavanja namijenjeni razvoju vještina te fiskalno zakonodavstvo.
 
Treće prioritetno područje našeg Odbora uspostava je istinskog europskog digitalnog tržišta. Naglasak treba staviti na prednosti koje proizlaze iz opsega europskog tržišta, a to su smanjenje troškova i poticanje inovacijske sposobnosti europskih poduzeća. ITRE je, kao i Parlament u cijelosti, na tom području ostvario vrlo dobre rezultate, s čime namjeravamo nastaviti i u pripremi novog zakonodavstva.
 
I na posljetku, ali vjerojatno kao najvažnije, treba napomenuti da će naš glavni prioritet biti korištenje punog potencijala zajedničke energetske politike EU-a. Samo uz pouzdanu opskrbu energijom možemo zajamčiti konkurentnost našeg gospodarstva na globalnoj razini i oduprijeti se gospodarskom nazadovanju.
 
Naš je cilj da europsko gospodarstvo ponovno ostvaruje rast koji će biti održiv. Želja nam je da Europa bude bolje mjesto za život.