Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 21.10.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Glavna događanja
 
Presentations of Bio-based Industries joint undertaking and study on KET

On the 6 of November, the ITRE committee will hold presentations by European Commission and the BBI, explaining the way from Horizon 2020 to the JTIs, as one of the possible PPPs foreseen in the basic act, taking as an example, the new Bio-based Industries joint undertaking. The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) is a €3.7 billion Public-Private Partnership (PPP) between the EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC). The EU contribution (Horizon 2020) is expected to be €975 million, while the Bio-based Industries Consortium will contribute €2730 million.
 
Furthermore, there will be a presentation of the study on Key Enabling Technologies (KETs) that are crucial for the competitiveness and renewal of European manufacturing. It examines the nature of KETs, and the drivers and barriers to their deployment, including an assessment of the current KETs situation in the EU in a global perspective. A broad overview of European policies and financing instruments precedes an in depth assessment of the role of KETs in Horizon 2020. The analysis continues with a look at their contribution to growth, impact on employment and skills requirements.

   
Hearing on EU energy security strategy

The ITRE Committee will organise a hearing on 5 November on "EU energy security strategy under the conditions of the internal energy market". The hearing will focus on issues relating to the European Energy Security Strategy that was released in May by the Commission in response to the political crisis in Ukraine and the overall importance of energy security.

   
Presentation of ACER Market Monitoring Report

On 5 November, Mr Alberto Pototschnig, the ACER Agency's Director and Lord Mogg, Chair of the Board of Regulators will present to the ITRE Committee the latest edition of the Market Monitoring report. In addition, they will give an overview of other ongoing activities of the Agency and discuss issues of current interest with ITRE Members.

   
 
Najnovija priopćenja za tisak
Prikaži sve  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Ovlasti i nadležnosti stalnih odbora
 
Odbor nadležan za:
1. industrijsku politiku Unije i povezane mjere te primjenu novih tehnologija, uključujući mjere koje se odnose na MSP (mala i srednja poduzeća);
2. politiku Unije na području istraživanja i inovacija, uključujući znanost i tehnologiju kao i širenje i iskorištavanje rezultata istraživanja;
3. europsku svemirsku politiku;
4. djelatnosti Zajedničkog istraživačkog centra, Europskog istraživačkog vijeća, Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te Instituta za referentne materijale i mjerenja, kao i za JET, ITER i druge projekte na tom području;
5. mjere Unije povezane s energetskom politikom općenito i u kontekstu osnivanja i funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, uključujući mjere u vezi s:
(a) sigurnosti nabave energije u Uniji,
(b) promicanjem energetske učinkovitosti i štednje energije te razvojem novih i obnovljivih oblika energije,
(c) promicanjem međusobne povezanosti energetskih mreža i učinkovitosti energije, uključujući uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području energetske infrastrukture;
 
6. Ugovor o Euratomu i Agenciju za nabavu Europske zajednice za atomsku energiju; nuklearnu sigurnost, razgradnju i odlaganje otpada u nuklearnom sektoru;
7. informacijsko društvo, informacijsku tehnologiju i komunikacijske mreže i usluge, uključujući tehnologije i sigurnosne aspekte te uspostavljanje i razvoj transeuropskih mreža na području telekomunikacijske infrastrukture kao i djelovanje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA).
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Pozdravne riječi
 
 

Odbor ITRE postavio je reindustrijalizaciju kao svoj glavni cilj i u skladu s time svoje će djelovanje usmjeriti na četiri prioritetna područja.
 
U prvom se redu moramo pobrinuti za to da se pravnim i gospodarskim okvirom EU-a omogući veća inovativnost europskog industrijskog sektora. U tu svrhu trebat će prilagoditi i mobilizirati programe EU-a za istraživanje i razvoj te programe za obrazovanje kako bi se njima učinkovito odgovorilo na stvarne potrebe industrijskog sektora. 
 
Nadalje, politikama EU-a mora se poticati razvoj i rast malih i srednjih poduzeća u Europi. Njihovu jačanju ne pridonosi samo financiranje nego i otvorenost istraživačkih programa, programi osposobljavanja namijenjeni razvoju vještina te fiskalno zakonodavstvo.
 
Treće prioritetno područje našeg Odbora uspostava je istinskog europskog digitalnog tržišta. Naglasak treba staviti na prednosti koje proizlaze iz opsega europskog tržišta, a to su smanjenje troškova i poticanje inovacijske sposobnosti europskih poduzeća. ITRE je, kao i Parlament u cijelosti, na tom području ostvario vrlo dobre rezultate, s čime namjeravamo nastaviti i u pripremi novog zakonodavstva.
 
I na posljetku, ali vjerojatno kao najvažnije, treba napomenuti da će naš glavni prioritet biti korištenje punog potencijala zajedničke energetske politike EU-a. Samo uz pouzdanu opskrbu energijom možemo zajamčiti konkurentnost našeg gospodarstva na globalnoj razini i oduprijeti se gospodarskom nazadovanju.
 
Naš je cilj da europsko gospodarstvo ponovno ostvaruje rast koji će biti održiv. Želja nam je da Europa bude bolje mjesto za život.