Najnovije vijesti

20-09-2018 - 12:26
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

10-09-2018 - 19:08
ITRE Sjednica
03-09-2018 - 15:08
ITRE Sjednica
29-08-2018 - 11:16
ITRE TRAN Sjednica

Riječi dobrodošlice

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Odbor ITRE postavio je reindustrijalizaciju kao svoj glavni cilj i u skladu s time svoje će djelovanje usmjeriti na četiri prioritetna područja.

U prvom se redu moramo pobrinuti za to da se pravnim i gospodarskim okvirom EU-a omogući veća inovativnost europskog industrijskog sektora. U tu svrhu trebat će prilagoditi i mobilizirati programe EU-a za istraživanje i razvoj te programe za obrazovanje kako bi se njima učinkovito odgovorilo na stvarne potrebe industrijskog sektora. 

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice