Najnovije vijesti

16-01-2018 - 11:38
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

11-01-2018 - 09:08
ITRE Sjednica
07-12-2017 - 09:06
ITRE ENVI Sjednica
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Sjednica

Riječi dobrodošlice

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Odbor ITRE postavio je reindustrijalizaciju kao svoj glavni cilj i u skladu s time svoje će djelovanje usmjeriti na četiri prioritetna područja.

U prvom se redu moramo pobrinuti za to da se pravnim i gospodarskim okvirom EU-a omogući veća inovativnost europskog industrijskog sektora. U tu svrhu trebat će prilagoditi i mobilizirati programe EU-a za istraživanje i razvoj te programe za obrazovanje kako bi se njima učinkovito odgovorilo na stvarne potrebe industrijskog sektora. 

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

STOA (Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti)

Ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira za Europski parlament

Poveznice