Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Tuesday, 3 September 2019

10-09-2019 ITRE_PV(2019)09-02-1 PE641.070v01-00
ITRE

 

  AMENDMENTS 1 - 57 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

06-09-2019 ITRE_AM(2019)641091 PE641.091v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 3. rujna 2019.

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

28-08-2019 ITRE_AB(2019)640624 PE640.624v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

ZAPISNIK - Utorak, 23. srpnja 2019.

30-07-2019 ITRE_PV(2019)07-22-1 PE639.826v01-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

NACRT MIŠLJENJA o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

16-07-2019 ITRE_PA(2019)639655 PE639.655v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

Rok za podnošenje amandmana : 05-09-2019

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-10_1 PE639.687v01-00
ITRE