Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Nacrt uredbe Komisije o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91

2019/2753(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ITRE

Nadležni odbor

Uredba Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu za referentnu godinu 2020.

2019/2752(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ITRE

Nadležni odbor

Imenovanje člana Europske komisije - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Europski institut za inovacije i tehnologiju (preinaka)

2019/0151(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Nadležni odbor

Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta

2019/0152(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Nadležni odbor

Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji

2018/0429(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Sporazum o suradnji između EU-a i Švicarske o europskim satelitskim navigacijskim programima

2012/0231(NLE) Nezakonodavni postupci
ITRE

Nadležni odbor

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

2019/2028(BUD) Proračunski postupak
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

Upitani za mišljenje

Homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila

2019/0101(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Upitani za mišljenje

Proračun za 2020. – mandat za trijalog

2019/2010(BUD) Proračunski postupak
ITRE

Upitani za mišljenje