Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018. - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 10. rujna 2018. - ponedjeljak, 10. rujna 2018.

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 3. rujna 2018. - ponedjeljak, 3. rujna 2018.

27-08-2018 JURI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.942v02-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 9. srpnja 2018. - utorak, 10. srpnja 2018.

05-07-2018 JURI_OJ(2018)07-09_1 PE 623.971v02-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 2. srpnja 2018. - ponedjeljak, 2. srpnja 2018.

26-06-2018 JURI_OJ(2018)07-02_1 PE 623.892v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 20. lipnja 2018. - četvrtak, 21. lipnja 2018.

12-06-2018 JURI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.729v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 14. svibnja 2018. - utorak, 15. svibnja 2018.

15-05-2018 JURI_OJ(2018)05-14_1 PE 621.986v02-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/12069

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. travnja 2018. - srijeda, 25. travnja 2018.

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 23. travnja 2018. - utorak, 24. travnja 2018.

17-04-2018 JURI_OJ(2018)04-23_1 PE 620.938v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/12068

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 28. ožujka 2018. - srijeda, 28. ožujka 2018.

28-03-2018 CJ22_OJ(2018)03-28_1 PE 619.173v01-00
AFCO JURI

Dokumenti u spisu CJ22/8/12415