Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 23. siječnja 2019. - četvrtak, 24. siječnja 2019.

15-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v01-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 6. prosinca 2018. - četvrtak, 6. prosinca 2018.

06-12-2018 JURI_OJ(2018)12-06_1 PE 630.722v02-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 10. prosinca 2018. - ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

28-11-2018 JURI_OJ(2018)12-10_1 PE 630.747v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 19. studenog 2018. - utorak, 20. studenog 2018.

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 19. studenog 2018. - ponedjeljak, 19. studenog 2018.

15-11-2018 CJ03_OJ(2018)11-19_2 PE 630.544v01-00
LIBE JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 22. listopada 2018. - ponedjeljak, 22. listopada 2018.

16-10-2018 JURI_OJ(2018)10-22_1 PE 629.432v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 10. listopada 2018. - četvrtak, 11. listopada 2018.

02-10-2018 JURI_OJ(2018)10-10_1 PE 628.521v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 24. rujna 2018. - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 10. rujna 2018. - ponedjeljak, 10. rujna 2018.

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI