Obavijesti za zastupnike


Obavijesti zastupnicima koriste odbori kako bi svojim članovima prenijeli informacije koje ne pripadaju nijednoj od ostalih vrsta dokumenata. Na primjer, informacije kao što su sažetak posjeta izaslanstva, sastanak sa stručnjakom, pitanja za jednoga od povjerenika ili objava zaprimljenih predstavki.
Za sve dostupne obavijesti zastupnicima odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici željezničkog prijevoza (preinaka)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine i olakšavanju prekogranične razmjene informacija o vožnji bez plaćanja pristojbi za ceste u Uniji (preinaka) (kodificirana verzija)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) (kodificirana verzija)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI