Obavijesti za zastupnike


Obavijesti zastupnicima koriste odbori kako bi svojim članovima prenijeli informacije koje ne pripadaju nijednoj od ostalih vrsta dokumenata. Na primjer, informacije kao što su sažetak posjeta izaslanstva, sastanak sa stručnjakom, pitanja za jednoga od povjerenika ili objava zaprimljenih predstavki.
Za sve dostupne obavijesti zastupnicima odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o računalnoj obradi kretanja i nadzora trošarinske robe (preinaka)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

PRIOPĆENJE ZASTUPNICIMA - Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI