Mišljenja


Odbor koji smatra da predmet nekog izvješća koji je upućen drugom odboru zadire u njegove nadležnosti može zatražiti da mu se dodijeli status „odbora koji daje mišljenje” (članak 53. Poslovnika). Usvojeno mišljenje prosljeđuje se nadležnom odboru koji ga potom stavlja na glasovanje. Amandmani pridruženog odbora koji daje mišljenje (članak 54. Poslovnika) koji su u isključivoj nadležnosti tog pridruženog odbora moraju biti prihvaćeni u nadležnom odboru bez glasovanja. Sva mišljenja i stajališta u obliku amandmana koje je usvojio odbor koji daje mišljenje prilažu se konačnom izvješću. Na ovoj se stranici nalaze usvojena mišljenja odbora.
Za sva dostupna mišljenja i stajališta u obliku amandmana odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Dokumenti u spisu JURI/8/12597

  OPINION - Opinion on the legal basis for the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

25-10-2018 JURI_AL(2018)629554 PE 629.554v01-00
JURI

Axel VOSS

MIŠLJENJE o autonomnoj vožnji u europskom prometu

16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE 623.863v02-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenti u spisu JURI/8/13337

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE 625.394v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenti u spisu JURI/8/12693

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

15-10-2018 JURI_AD(2018)625400 PE 625.400v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenti u spisu JURI/8/12788

MIŠLJENJE - Mišljenje Odbora za pravna pitanja o stanju rasprave o budućnosti Europe – 2018/2094(INI)

12-10-2018 JURI_AL(2018)628659 PE 628.659v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji

27-09-2018 JURI_AD(2018)621111 PE 621.111v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti u spisu JURI/8/11961

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE 626.921v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenti u spisu JURI/8/13525

MIŠLJENJE - Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju uvjeta i postupaka prema kojima Komisija može od poduzeća i udruženja poduzeća zatražiti informacije u vezi s unutarnjim tržištem i povezanim područjima

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

MIŠLJENJE - Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o procjeni zdravstvenih tehnologija i izmjeni Direktive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS