Izvješća


Nakon što se nacrt izvješća podnese odboru, članovi odbora imaju mogućnost do određenoga roka predlagati izmjene. O prijedlozima izmjena u odboru se zatim raspravlja i glasuje. Nakon što je izmijenjen i o njemu održano konačno glasovanje, nacrt izvješća postaje izvješće koje se zatim predstavlja na plenarnoj sjednici. Na ovoj stranici nalaze se završne verzije izvješća koje je sastavio odbor.
Za sva dostupna izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

AMANDMANI

Dokumenti u spisu CJ03/8/13979