Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 23. siječnja 2019. - četvrtak, 24. siječnja 2019.

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Rok za podnošenje amandmana : 01-02-2019

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

  MINUTES - Monday 9 July 2018

09-01-2019 JURI_PV(2018)07-09-1 PE 627.666v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/12344

  AMENDMENTS 19 - 48 - Draft report - Action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenti u spisu JURI/8/14437

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti u spisu JURI/8/13226

MIŠLJENJE - Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS