Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Monday 18 February 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/15531

  MINUTES - Monday 1 April 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/15532

  MINUTES - Tuesday 2 April 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenti u spisu CJ03/8/15820

  MINUTES - Monday 19 November 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/12705

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

AMANDMANI

ZAPISNIK - srijeda, 20. lipnja 2018.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/12343

ZAPISNIK - ponedjeljak, 24. rujna 2018.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumenti u spisu JURI/8/12703