Pretraga

Pretraži

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 18. veljače 2019. - Utorak, 19. veljače 2019.

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE636.148v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 4. ožujka 2019.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE636.281v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE637.341v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 1. travnja 2019.

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE637.513v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Utorak, 2. travnja 2019.

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE637.532v02-00
LIBE JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 19. studenog 2018. - Utorak, 20. studenog 2018.

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE631.938v01-00
JURI

 

ZAPISNIK - Srijeda, 20. lipnja 2018. - Četvrtak, 21. lipnja 2018.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE623.851v02-00
JURI

 

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 24. rujna 2018.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE628.363v02-00
JURI

 

Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON