Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Zahtjev za ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu

2019/2005(IMM) Imunitet
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO [S&D]

Nadležni odbor

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

2017/0035(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
JURI

Nadležni odbor

Trgovina određenim proizvodima od čelika između Europske unije i Republike Kazakstana (kodifikacija)

2015/0082(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
JURI

Nadležni odbor

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

2018/0332(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
JURI

[PPE]

Upitani za mišljenje

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 8, 34, 37 i 38, međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 2, 3 i 6, tumačenja 12, 19, 20 i 22 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja te tumačenja 32 Stalnog odbora za tumačenja (Tekst značajan za EGP)

2019/2782(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
JURI

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1 i 8

2019/2781(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
JURI

Upitani za mišljenje, pojačana suradnja

Okvir upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje

2019/0161(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
JURI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

2019/2055(DEC) Postupak davanja razrješnice
JURI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

2019/2056(DEC) Postupak davanja razrješnice
JURI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje

Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Vijeće i Europsko vijeće

2019/2057(DEC) Postupak davanja razrješnice
JURI

Upitani za mišljenje - Odbor je odlučio ne donijeti mišljenje