Radni dokumenti


Radni dokumenti su dokumenti vezani uz sastavljanje izvješća i mišljenja. Format radnog dokumenta često koriste odbori za objavljivanje obrazloženja svojih izvješća.
Za sve dostupne radne dokumente odaberite funkciju „Pretraga”.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RADNI DOKUMENT o 3D ispisu, izazovu u područjima intelektualnog vlasništva i građanskopravne odgovornosti

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

RADNI DOKUMENT o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju EU-a niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

RADNI DOKUMENT o direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

RADNI DOKUMENT o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

RADNI DOKUMENT o uvođenju zajedničkih minimalnih standarda za građanski postupak u Europskoj uniji – pravna osnova

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

RADNI DOKUMENT o zaštiti ranjivih odraslih osoba

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

RADNI DOKUMENT uz preporuke Europskoj komisiji za pregovore o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

  WORKING DOCUMENT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on single-member private limited liability companies

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE