Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE638.449v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 8. travnja 2019.

03-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-08_2 PE637.523v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 3. travnja 2019.

02-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-03_1 PE637.495v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 2. travnja 2019.

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE637.316v01-00
LIBE JURI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 1. travnja 2019. - Utorak, 2. travnja 2019.

26-03-2019 LIBE_OJ(2019)04-01_1 PE637.336v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 21. ožujka 2019.

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE637.190v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 5. ožujka 2019.

05-03-2019 CJ12_OJ(2019)03-05_1 PE636.263v01-00
LIBE ECON

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. ožujka 2019.

01-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-11_1 PE636.238v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 27. veljače 2019.

26-02-2019 LIBE_OJ(2019)02-27_1 PE636.197v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 25. veljače 2019. - Utorak, 26. veljače 2019.

20-02-2019 LIBE_OJ(2019)02-25_1 PE636.101v01-00
LIBE