Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

19-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-24_1 PE641.219v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 16. rujna 2019.

10-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-16_1 PE641.129v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 12. rujna 2019.

06-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-12_1 PE641.092v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019. - Četvrtak, 5. rujna 2019.

04-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v04-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019. - Četvrtak, 25. srpnja 2019.

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE