Najnovije vijesti

Next LIBE Committee meetings

22-06-2018 - 16:58
European Parliament calendar 2015

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Sljedeći prijenosi

25-06-2018 14:30 / 15:30 LIBE
25-06-2018 15:30 / 20:00 LIBE ITRE AFCO JURI
28-06-2018 09:00 / 11:00 DROI JURI LIBE

Multimedijalna knjižnica

21-06-2018 - 15:28
LIBE Sjednica
21-06-2018 - 10:32
FEMM LIBE Sjednica
21-06-2018 - 09:07
LIBE Sjednica

Riječi dobrodošlice

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kao predsjednik Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na ovoj internetskoj stranici.

Odbor LIBE odgovoran je za veliku većinu zakonodavstva na području politika pravosuđa i unutarnjih poslova te za demokratski nadzor nad njima. Pri obavljanju svojih zadataka osigurava potpuno poštovanje Povelje o temeljnim pravima unutar EU-a i Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava te jačanje europskog građanstva.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnostiKontakt

Poveznice