Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 24. srpnja 2019. - Četvrtak, 25. srpnja 2019.

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

16-07-2019 LIBE_PA(2019)639622 PE639.622v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Rok za podnošenje amandmana : 27-08-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE