Pretraga

Pretraži

Rezultat(i) : 5

AMANDMANI 36 - 178 - Nacrt izvješća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

AMANDMANI 360 – 753 - Nacrt izvješća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

AMANDMANI 179 - 359 - Nacrt izvješća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Rok za podnošenje amandmana : 18-02-2019