Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva

2018/0103(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
LIBE

[S&D]

Nadležni odbor

Provedbena odluka o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Srbije

2019/0807(CNS) * Postupak savjetovanja
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Nadležni odbor

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj

2019/0806(CNS) * Postupak savjetovanja
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Nadležni odbor

Europska granična i obalna straža: sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) i stavljanje izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP

2018/0330B(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini

2019/0060(NLE) Nezakonodavni postupci
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Crne Gore o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Crnoj Gori

2019/0043(NLE) Nezakonodavni postupci
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Švicarske Konfederacije o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

2019/0013(NLE) Nezakonodavni postupci
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o primjeni određenih odredaba Odluke Vijeća 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala, Odluke Vijeća 2008/616/PUP o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala i Priloga toj odluci te Okvirne odluke Vijeća 2009/905/PUP o akreditaciji pružatelja forenzičkih usluga koji obavljaju laboratorijske aktivnosti

2019/0012(NLE) Nezakonodavni postupci
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Nadležni odbor

Utvrđivanje uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a i izmjena Uredbe (EU) 2018/1862 i Uredbe (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
LIBE

Nadležni odbor

Utvrđivanje uvjeta za pristup drugim informacijskim sustavima EU-a za potrebe ETIAS-a i izmjena Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 i Uredbe (EU) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
LIBE

Nadležni odbor