Mišljenja


Odbor koji smatra da predmet nekog izvješća koji je upućen drugom odboru zadire u njegove nadležnosti može zatražiti da mu se dodijeli status „odbora koji daje mišljenje” (članak 53. Poslovnika). Usvojeno mišljenje prosljeđuje se nadležnom odboru koji ga potom stavlja na glasovanje. Amandmani pridruženog odbora koji daje mišljenje (članak 54. Poslovnika) koji su u isključivoj nadležnosti tog pridruženog odbora moraju biti prihvaćeni u nadležnom odboru bez glasovanja. Sva mišljenja i stajališta u obliku amandmana koje je usvojio odbor koji daje mišljenje prilažu se konačnom izvješću. Na ovoj se stranici nalaze usvojena mišljenja odbora.
Za sva dostupna mišljenja i stajališta u obliku amandmana odaberite funkciju pretraživanja.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

Mišljenje o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2018.

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00
FEMM

Evelyn REGNER - Predsjednica

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and of the Protocol on the implementation of that Partnership Agreement

06-11-2019 BUDG_AD(2019)640656 PE640.656v02-00
BUDG

Olivier CHASTEL

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  OPINION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the United States of America and the European Union on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota for High Quality Beef referred to in the Revised Memorandum of Understanding Regarding the Importation of Beef from Animals Not Treated with Certain Growth-Promoting Hormones and Increased Duties applied by the United States to Certain Products of the European Union

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2019/001 BE/Carrefour

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

09-10-2019 DEVE_AD(2019)639818 PE639.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00
CULT

Petra KAMMEREVERT