Popis odboraStalni odbori

Nekadašnji posebni odbori

TAXE Dokumenti sa sjednice
Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
(Posebni odbor završio je s radom 30. studenog 2015..)
TERR Dokumenti sa sjednice
Terorizam
(Posebni odbor završio je s radom 14. studenog 2018..)
PEST Dokumenti sa sjednice
Postupak EU-a za odobravanje pesticida
(Posebni odbor završio je s radom 12. prosinca 2018..)

Nekadašnji istražni odbori

EMIS Dokumenti sa sjednice
Mjerenje emisija u automobilskom sektoru
(Rad istražnog odbora završio je 4. travnja 2017.)
PANA Dokumenti sa sjednice
Pranje novca, izbjegavanje plaćanja poreza i utaja poreza
(Rad istražnog odbora završio je 13. prosinca 2017.)