Popis odboraStalni odbori

Posebni odbori

Nekadašnji posebni odbori

TAXE Dokumenti sa sjednice
Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
(Posebni odbor završio je s radom 30. studenog 2015..)
EMIS Dokumenti sa sjednice
Mjerenje emisija u automobilskom sektoru
(Posebni odbor završio je s radom 4. travnja 2017..)
PANA Dokumenti sa sjednice
Pranje novca, izbjegavanje plaćanja poreza i utaja poreza
(Posebni odbor završio je s radom 14. prosinca 2017..)