Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. rujna 2019.

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. srpnja 2019.

11-07-2019 PECH_OJ(2019)07-23_1 PE639.749v01-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

08-07-2019 PECH_OJ(2019)07-10_1 PE639.691v01-00
PECH