Najnovije vijesti

07-09-2018 - 09:41
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

Danas nema prijenosa

Multimedijalna knjižnica

06-09-2018 - 14:09
PEST Sjednica
30-08-2018 - 14:10
PEST Sjednica
28-06-2018 - 14:07
PEST Sjednica

Riječi dobrodošlice

Eric Andrieu - Chair of the PEST Committee

Dobrodošli na internetske stranice odbora PEST Europskog parlamenta.

Europski je parlament u veljači 2018. odlučio osnovati Posebni odbor za pesticide potaknut kontroverznim produženjem odobrenja uporabe glifosata i rastućom zabrinutošću koju je nakon Dokumenata o Monsantu izrazio velik broj naših sugrađana.

Više pojedinosti

Ovlasti i nadležnosti

Kontakt