Početna stranica

 
Najnovije vijesti
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Daljnje informacije
 
 
Presentation and responsibilities
 
Committee responsible for:
 
1.    petitions;
 
2.    relations with the European Ombudsman.
 
Današnji prijenosi
 
Danas nema prijenosa  
Multimedijalna knjižnica
 
Welcome Words
 
 

Dobro došli na internetske stranice Odbora za predstavke, na kojima možete pronaći informacije o radu i aktivnostima  toga odbora kojim predsjedam od 2009.
 
Pravo na podnošenje predstavki, sadržano u Ugovoru o Europskoj uniji, temeljno je pravo neodvojivo povezano s građanstvom Unije. Riječ je o važnom i često djelotvornom načinu izravnog uključivanja građana u rad Parlamenta, koje im omogućuje da se članovi odbora posebno posvete njihovim pitanjima, prijedlozima ili pritužbama.
 
Odbor često odgovara na predstavke građana EU-a tražeći rješenje za potencijalna kršenja njihovih prava u skladu s Ugovorom i surađujući s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima u pitanjima vezanima uz primjenu europskih zakona na područjima kao što su zaštita okoliša, socijalna politika, sloboda kretanja itd.
 
Odbor za peticije istražni je, a ne zakonodavni odbor koji građanima nastoji osigurati izvansudske lijekove ako su njihovi zahtjevi potkrijepljeni. Može organizirati posjete radi utvrđivanja činjenica i izvještavati na plenarnoj sjednici.
 
Odbor za peticije stoga ima ključnu ulogu u ponovnom povezivanju s europskim građanima i jačanju demokratske legitimnosti i odgovornosti postupka odlučivanja EU-a.
 
Erminia Mazzoni