Amandmani


Nakon što se nacrt izvješća, mišljenja ili prijedloga podnese odboru, članovi odbora dobivaju mogućnost podnositi amandmane (među ostalim i proračunske amandmane). Odbor određuje rok za podnošenje svih amandmana. Zatim se na sjednici odbora raspravlja i glasuje o podnesenim prijedlozima. Svi usvojeni prijedlozi izmjena potom se unose u nacrt teksta prije nego što on postane konačan. Na ovoj se stranici nalaze svi amandmani koje su podnijeli članovi odbora prije nego što se o njima glasuje.
Za sve dostupne prijedloge odaberite funkciju pretraživanja.

AMANDMANI 1 – 87 - Nacrt izvješća Pružanje financijske pomoći državama članicama za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

AMANDMANI 1 - 41 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. – svi dijelovi

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PRORAČUNSKI AMANDMANI Proračun za 2020.

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE