Mišljenja


Odbor koji smatra da predmet nekog izvješća koji je upućen drugom odboru zadire u njegove nadležnosti može zatražiti da mu se dodijeli status „odbora koji daje mišljenje” (članak 53. Poslovnika). Usvojeno mišljenje prosljeđuje se nadležnom odboru koji ga potom stavlja na glasovanje. Amandmani pridruženog odbora koji daje mišljenje (članak 54. Poslovnika) koji su u isključivoj nadležnosti tog pridruženog odbora moraju biti prihvaćeni u nadležnom odboru bez glasovanja. Sva mišljenja i stajališta u obliku amandmana koje je usvojio odbor koji daje mišljenje prilažu se konačnom izvješću. Na ovoj se stranici nalaze usvojena mišljenja odbora.
Za sva dostupna mišljenja i stajališta u obliku amandmana odaberite funkciju pretraživanja.

Mišljenje o prijedlogu rezolucije Younousa Omarjeea o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019, u skladu s člankom 143. Poslovnika

17-12-2019 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v01-00
REGI

Younous OMARJEE

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa potpore reformama

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

Mišljenje o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE