Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 21. listopada 2019.

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  AMENDMENTS 1 - 87 - Draft report Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 3. listopada 2019.

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. listopada 2019.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 2. listopada 2019.

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

02-10-2019 REGI_PV(2019)10-02-1 PE641.428v01-00
REGI

 

AMANDMANI 1 - 41 - Nacrt mišljenja Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. – svi dijelovi

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 3. rujna 2019.

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI

 

ZAPISNIK - Utorak, 3. rujna 2019.

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00
REGI