Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Imenovanje člana Europske komisije - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nezakonodavni postupci
REGI

Nadležni odbor

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

2019/2028(BUD) Proračunski postupak
REGI

Upitani za mišljenje

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji

2019/2023(BUD) Proračunski postupak
REGI

Upitani za mišljenje

Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

2019/0070(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje

Proračun za 2020. – mandat za trijalog

2019/2010(BUD) Proračunski postupak
REGI

Upitani za mišljenje

Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

2018/2168(DEC) Postupak davanja razrješnice
REGI

Upitani za mišljenje

Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

2018/0216(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

2018/0217(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

2018/0218(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje

Uspostava Programa potpore reformama

2018/0213(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Upitani za mišljenje