Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 3. svibnja 2017. - četvrtak, 4. svibnja 2017.

03-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.106v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

03-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-03_1 PE 604.511v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

03-05-2017 SEDE_OJ(2017)05-03_1 PE 604.491v02-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 2. svibnja 2017. - srijeda, 3. svibnja 2017.

02-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-02_1 PE 603.102v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 2. svibnja 2017. - srijeda, 3. svibnja 2017.

02-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-02_1 PE 603.118v01-00
AFCO

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 2. svibnja 2017. - utorak, 2. svibnja 2017.

02-05-2017 PANA_OJ(2017)05-02_1 PE 602.936v02-00
PANA

  MINUTES - Monday 20 March 2017

28-04-2017 AFET_PV(2017)03-20-1 PE 601.251v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/09371

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

  MINUTES - Monday 10 April 2017

28-04-2017 ENVI_PV(2017)04-10-1 PE 603.058v01-00
ENVI

Dokumenti u spisu ENVI/8/09531

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Rok za podnošenje amandmana : 05-05-2017