Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 12. srpnja 2017. - srijeda, 12. srpnja 2017.

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 29. lipnja 2017. - četvrtak, 29. lipnja 2017.

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 29. lipnja 2017. - četvrtak, 29. lipnja 2017.

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  MINUTES - Wednesday 31 May 2017

28-06-2017 AFET_PV(2017)05-31-1 PE 605.951v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/10005

  MINUTES - Monday 19 June 2017

28-06-2017 INTA_PV(2017)06-19-1 PE 606.205v01-00
INTA

Dokumenti u spisu INTA/8/10089

  MINUTES - Monday 19 June 2017

28-06-2017 CJ30_PV(2017)06-19-1 PE 607.845v01-00
FEMM INTA

Dokumenti u spisu CJ30/8/10166

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

  MINUTES - Monday 29 May 2017

28-06-2017 ENVI_PV(2017)05-29-1 PE 605.965v01-00
ENVI

Dokumenti u spisu ENVI/8/09829

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

28-06-2017 JURI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.843v01-00
JURI

  MINUTES - Thursday 8 June 2017

28-06-2017 DROI_PV(2017)06-08-1 PE 606.000v01-00
DROI

Dokumenti u spisu DROI/8/09902