Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 27. studenog 2018. - utorak, 27. studenog 2018.

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v02-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - četvrtak, 22. studenog 2018. - četvrtak, 22. studenog 2018.

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Thursday 22 November 2018

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 21. studenog 2018. - četvrtak, 22. studenog 2018.

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Wednesday 21 November 2018

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Wednesday 21 November 2018

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 19. studenog 2018. - utorak, 20. studenog 2018.

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 19. studenog 2018. - utorak, 20. studenog 2018.

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  MINUTES - Monday 12 November 2018

15-11-2018 AFET_PV(2018)11-12-1 PE 630.509v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/14744

  MINUTES - Wednesday 10 October 2018

15-11-2018 INTA_PV(2018)10-10-1 PE 629.414v01-00
INTA

Dokumenti u spisu INTA/8/14608