Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 6. veljače 2017. - ponedjeljak, 6. veljače 2017.

06-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-06_1 PE 597.456v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Wednesday 25 January 2017

25-01-2017 CJ20_OJ(2017)01-25_1 PE 597.543v01-00
AFCO AFET

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. siječnja 2017. - četvrtak, 26. siječnja 2017.

25-01-2017 EMPL_OJ(2017)01-25_1 PE 597.455v04-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. siječnja 2017. - četvrtak, 26. siječnja 2017.

25-01-2017 TRAN_OJ(2017)01-25_1 PE 597.425v02-00
TRAN

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. siječnja 2017. - četvrtak, 26. siječnja 2017.

25-01-2017 PECH_OJ(2017)01-25_1 PE 597.395v03-00
PECH

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. siječnja 2017.

25-01-2017 FEMM_OJ(2017)01-25_1 PE 595.686v03-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 DROI_OJ(2017)01-25_1 PE 597.550v02-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 SEDE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.564v01-00
SEDE

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 24. siječnja 2017. - utorak, 24. siječnja 2017.

24-01-2017 CJ19_OJ(2017)01-24_1 PE 597.503v02-00
DEVE AFET

NACRT DNEVNOG REDA - utorak, 24. siječnja 2017. - utorak, 24. siječnja 2017.

24-01-2017 AFET_OJ(2017)01-24_1 PE 597.505v02-00
AFET