Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/59/EC on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengers and Directive 2006/126/EC on driving licences

23-10-2017 A8-0321/2017 PE 604.819v02-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Dokumenti u spisu TRAN/8/09186

Dokumenti koji se odnose na postupak 2017/0015(COD)