Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

ZAPISNIK - srijeda, 12. srpnja 2017.

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Dokumenti u spisu AFCO/8/10305

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. travnja 2018. - četvrtak, 26. travnja 2018.

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. travnja 2018. - srijeda, 25. travnja 2018.

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 25. travnja 2018. - srijeda, 25. travnja 2018.

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Wednesday 25 April 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 23 April 2018 - Tuesday 24 April 2018

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 23. travnja 2018. - utorak, 24. travnja 2018.

23-04-2018 IMCO_OJ(2018)04-23_1 PE 619.405v02-00
IMCO

  MINUTES - Wednesday 21 February 2018

20-04-2018 AFET_PV(2018)02-21-1 PE 618.353v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/12204