Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - srijeda, 15. lipnja 2016. - četvrtak, 16. lipnja 2016.

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

  MINUTES - Tuesday 16 February 2016

30-05-2016 AFET_PV(2016)02-16-1 PE 576.914v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/05585

  MINUTES - Tuesday 15 March 2016

30-05-2016 AFET_PV(2016)03-15-1 PE 580.529v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/05875

  MINUTES - Monday 11 April 2016

30-05-2016 AFET_PV(2016)04-11-1 PE 582.435v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/06104

  MINUTES - Monday 23 May 2016

30-05-2016 INTA_PV(2016)05-23-1 PE 582.273v01-00
INTA

Dokumenti u spisu INTA/8/06393

  MINUTES - Monday 25 April 2016

30-05-2016 BUDG_PV(2016)04-25-1 PE 582.065v01-00
BUDG

Dokumenti u spisu BUDG/8/06124

  MINUTES - Monday 11 April 2016

30-05-2016 BUDG_PV(2016)04-11-1 PE 582.268v01-00
BUDG

Dokumenti u spisu BUDG/8/06119

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 30. svibnja 2016. - ponedjeljak, 30. svibnja 2016.

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

  AMENDMENTS A - JJ - Draft report - Refugees: Social inclusion and integration into the labour market

30-05-2016 EMPL_AM(2016)582245 PE 582.245v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Dokumenti u spisu EMPL/8/04581

Dokumenti koji se odnose na postupak 2015/2321(INI)

  MINUTES - Tuesday 26 April 2016

30-05-2016 ENVI_PV(2016)04-26-1 PE 582.116v01-00
ENVI

Dokumenti u spisu ENVI/8/06065