Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 December 2016 - Thursday 15 December 2016

15-12-2016 CJ20_OJ(2016)12-15_1 PE 595.616v01-00
SEDE AFCO AFET

  MINUTES - Monday 7 November 2016

09-12-2016 CJ26_PV(2016)11-07-1 PE 594.088v01-00
ENVI AFET

Dokumenti u spisu CJ26/8/08254

  MINUTES - Monday 7 November 2016

09-12-2016 AFET_PV(2016)11-07-1 PE 594.097v01-00
AFET

Dokumenti u spisu AFET/8/08257

  MINUTES - Monday 5 December 2016

09-12-2016 INTA_PV(2016)12-05-1 PE 595.585v01-00
INTA

Dokumenti u spisu INTA/8/08630

  MINUTES - Monday 28 November 2016

09-12-2016 IMCO_PV(2016)11-28-1 PE 595.401v01-00
IMCO

Dokumenti u spisu IMCO/8/07961

  MINUTES - Monday 28 November 2016

09-12-2016 EMIS_PV(2016)11-28-1 PE 595.451v01-00
EMIS

Dokumenti u spisu EMIS/8/08490

  MINUTES - Thursday 1 December 2016

09-12-2016 EMIS_PV(2016)12-01-1 PE 595.584v01-00
EMIS

Dokumenti u spisu EMIS/8/08504

  MINUTES - Monday 5 December 2016

09-12-2016 EMIS_PV(2016)12-05-1 PE 595.600v01-00
EMIS

Dokumenti u spisu EMIS/8/08605

NACRT DNEVNOG REDA - ponedjeljak, 12. prosinca 2016. - ponedjeljak, 12. prosinca 2016.

08-12-2016 DEVE_OJ(2016)12-12_1 PE 595.444v02-00
DEVE AFET