Saslušanja

Prikaži sve

Odbori mogu organizirati saslušanja sa stručnjacima kada se smatra da bi ona bila iznimno važna za njihov rad na određenom predmetu. Saslušanja zajedno mogu održati dva ili više odbora. Većina odbora redovito organizira saslušanja jer im ona omogućuju da čuju mišljenja stručnjaka te da održavaju rasprave o ključnim pitanjima. Ova internetska stranica sadrži sve dostupne informacije o saslušanjima koja održavaju odbori te programe i izlaganja govornika.

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 22-11-2019 - 09:38
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organised a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts.

Mjesto : Paul-Henri Spaak, room 5B001

    Presentation of Colonel Christophe Michel, SGDSN
    Presentation of Tal Inbar, The Fisher Institute for Air & Space Strategic Studies