Zastupnici

Anna Elżbieta FOTYGA
 
Christian EHLER
 • Christian EHLER Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Njemačka
 
Jaromír ŠTĚTINA
 • Jaromír ŠTĚTINA Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Češka
 
Clare MOODY
 • Clare MOODY Potpredsjednica
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Ujedinjena Kraljevina
 
Sabine LÖSING
 • Sabine LÖSING Potpredsjednica
 • Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
 • Njemačka
 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 
Johannes Cornelis van BAALEN
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Član
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Italija
 
Klaus BUCHNER
 • Klaus BUCHNER Član
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Njemačka
 
Jerzy BUZEK
 • Jerzy BUZEK Član
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Poljska