Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 25. rujna 2019.

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 9 September 2019

03-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-09_1 PE639.817v01-00
SEDE

 

ZAPISNIK - Srijeda, 10. srpnja 2019.

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE