Pretraga

Pretraži

ZAPISNIK - utorak, 2. travnja 2019.

08-04-2019 SEDE_PV(2019)04-02-1 PE 637.528v01-00
SEDE

Dokumenti u spisu SEDE/8/15853

ZAPISNIK - četvrtak, 14. ožujka 2019.

26-03-2019 SEDE_PV(2019)03-14-1 PE 637.196v01-00
SEDE

Dokumenti u spisu SEDE/8/15686

ZAPISNIK - srijeda, 23. siječnja 2019.

21-03-2019 SEDE_PV(2019)01-23-1 PE 634.548v02-00
SEDE

Dokumenti u spisu SEDE/8/15218

ZAPISNIK - utorak, 19. veljače 2019.

07-03-2019 SEDE_PV(2019)02-19-1 PE 636.152v01-00
SEDE

Dokumenti u spisu SEDE/8/15448

ZAPISNIK - ponedjeljak, 3. prosinca 2018.

15-01-2019 SEDE_PV(2018)12-03-1 PE 631.873v01-00
SEDE

Dokumenti u spisu SEDE/8/15018

ZAPISNIK - ponedjeljak, 19. studenog 2018.

11-12-2018 SEDE_PV(2018)11-19-1 PE 630.632v01-00
SEDE

Dokumenti u spisu SEDE/8/14831