Pretraga

Pretraži

ZAPISNIK - Utorak, 13. studenog 2018.

22-11-2018 TERR_PV(2018)11-13-1 PE630.527v01-00
TERR

 

IZVJEŠĆE o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam

21-11-2018 A8-0374/2018 PE621.073v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 13. studenog 2018.

07-11-2018 TERR_OJ(2018)11-13_1 PE630.416v01-00
TERR

 

ZAPISNIK - Četvrtak, 4. listopada 2018.

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-04-1 PE628.566v01-00
TERR

 

ZAPISNIK - Utorak, 9. listopada 2018.

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-09-1 PE628.633v01-00
TERR

 

ZAPISNIK - Četvrtak, 5. srpnja 2018.

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-05-1 PE625.389v01-00
TERR

 

ZAPISNIK - Srijeda, 11. srpnja 2018. - Četvrtak, 12. srpnja 2018.

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-11-1 PE625.550v01-00
TERR

 

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 4. listopada 2018.

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-04_1 PE627.902v01-00
TERR

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 9. listopada 2018.

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-09_1 PE627.903v01-00
TERR

 

AMANDMANI 1 – 350 - Nacrt izvješća o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam

18-09-2018 TERR_AM(2018)627791 PE627.791v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS