Nacrti izvješća


Odbore se može zatražiti da sastave izvješće o zakonodavnim ili nezakonodavnim pitanjima. Od pojedinog se odbora u načelu traži da sastavi izvješće o određenom pitanju ako ono pripada području rada za koje je taj odbor nadležan. No u određenim okolnostima odbor može izraditi izvješće na vlastitu inicijativu. Za svako se izvješće među članovima odbora odabire izvjestitelj koji je zadužen za njegovo sastavljanje. Nakon što se nacrt izvješća sastavi, predstavlja ga se na sjednicama odbora, o njemu se raspravlja i članovi mogu, ako žele, predlagati izmjene. Na ovoj stranici nalaze se nacrti izvješća prije podnošenja prijedloga izmjena.
Za sve dostupne nacrte izvješća odaberite funkciju „Pretraga”.

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Rok za podnošenje amandmana : 11-10-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/09351

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Rok za podnošenje amandmana : 14-09-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/09570

NACRT IZVJEŠĆA o temi „Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-uˮ

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Rok za podnošenje amandmana : 14-07-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/10148

NACRT PREPORUKE o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Mnogostranog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Republike Islanda, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora (ECAA)

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Dokumenti u spisu TRAN/8/09358

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Rok za podnošenje amandmana : 27-06-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/09186

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Rok za podnošenje amandmana : 07-06-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/08667

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

Rok za podnošenje amandmana : 16-05-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/06776

NACRT IZVJEŠĆA o Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisije

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Rok za podnošenje amandmana : 22-05-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/08794

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

Rok za podnošenje amandmana : 09-03-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/06755

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Rok za podnošenje amandmana : 09-03-2017

Dokumenti u spisu TRAN/8/06750