Zastupnici

Karima DELLI
 • Karima DELLI Predsjednica
 • Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
 • Francuska
 
Dominique RIQUET
 • Dominique RIQUET Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Francuska
 
Dieter-Lebrecht KOCH
 • Dieter-Lebrecht KOCH Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Njemačka
 
Tomasz Piotr PORĘBA
 
István UJHELYI
 • István UJHELYI Potpredsjednik
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Mađarska
 
Daniela AIUTO
 • Daniela AIUTO Članica
 • Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
 • Italija
 
Lucy ANDERSON
 • Lucy ANDERSON Članica
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Ujedinjena Kraljevina
 
Marie-Christine ARNAUTU
 
Inés AYALA SENDER
 • Inés AYALA SENDER Članica
 • Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
 • Španjolska
 
Georges BACH
 • Georges BACH Član
 • Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
 • Luksemburg