Pretraga

Pretraži

NACRT PREPORUKE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

28-11-2019 TRAN_PR(2019)644721 PE644.721v02-00
TRAN

Andris AMERIKS

Rok za podnošenje amandmana : 23-03-2020

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 4. prosinca 2019.

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 3. prosinca 2019.

26-11-2019 TRAN_OJ(2019)12-03_1 PE642.960v01-00
TRAN

 

ZAPISNIK - Srijeda, 6. studenog 2019.

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-06-1 PE643.189v01-00
TRAN

 

ZAPISNIK - Četvrtak, 14. studenog 2019.

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-14-1 PE643.223v02-00
TRAN

 

AMANDMANI 1 - Nacrt izvješća Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

19-11-2019 TRAN_AM(2019)643246 PE643.246v01-00
TRAN

Markus FERBER

AMANDMANI 1 - Nacrt izvješća Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

19-11-2019 TRAN_AM(2019)644719 PE644.719v01-00
TRAN

Markus FERBER

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Rok za podnošenje amandmana : 12-12-2019

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 14. studenog 2019.

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN

 

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2018.

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643062 PE643.062v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Rok za podnošenje amandmana : 12-12-2019