Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava

2019/2651(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

Nadležni odbor

Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške

2019/0126(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

2019/0108(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN

Nadležni odbor

Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

2019/0107(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Republike Koreje o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

2019/0044(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o sigurnosti civilnog zrakoplovstva

2018/0155(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Sporazum između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

2018/0147(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Certifikacijski sustav EU-a za opremu za zaštitni pregled u zrakoplovstvu

2016/0236(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN IMCO

Nadležni odbor

Sklapanje Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Bangladeša o određenim aspektima usluga u zračnom prometu

2015/0188(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor

Protokol o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i Republike Moldove kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

2015/0035(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Nadležni odbor