Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Postupak delegiranih akata
ECON

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2018 – Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/2253(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava INF 2/2018 – Europski gospodarski i socijalni odbor

2018/2252(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava V/AB-13/A/18 - Europski revzorski sud

2018/2250(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava V/AB-12/A/18 - Europski revzorski sud

2018/2249(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava V/AB-11/C/18 - Europski revzorski sud

2018/2248(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu

2018/2247(IMM) Imunitet
JURI

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava INFO 01/2018 - dio III. - Komisija

2018/2242(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Postupak delegiranih akata
PECH

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2019.–2021.

2018/2895(DEA) Postupak delegiranih akata
PECH

Nadležni odbor