Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Prijenos odobrenih sredstava 3/2018 - Europski ombudsman

2018/2229(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava br. 1/2018. - Europska služba za vanjsko djelovanje

2018/2228(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Osnivanje Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara

2018/0328(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
ITRE

Nadležni odbor

Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

2018/0332(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
TRAN

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava INF 2/2018 – Odbor regija

2018/2227(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava V/AB-10/C/18 - Revizorski sud

2018/2226(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava DEC 20/2018 - dio III. - Komisija

2018/2224(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava DEC 21/2018 - dio III. - Komisija

2018/2225(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Portugala EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Proračunski postupak
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

Nadležni odbor

Prilagodba godišnjeg pretfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023.

2018/0322(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
REGI

Nadležni odbor