Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klormekvat u kultiviranim gljivama

2019/2706(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ENVI

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za metilni ester 2,5 diklorbenzojeve kiseline, mandipropamid i profoksidim u ili na određenim proizvodima

2019/2705(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ENVI

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava 2-INF/2019 - dio IV. - Sud

2019/2018(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

Nadležni odbor

Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture

2019/2660(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava

2019/2651(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava V/AB-02/C/19 - Revizorski sud

2019/2017(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava V/AB-01/T/19 - Revizorski sud

2019/2016(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava DEC 08/2019 - dio III. - Komisija

2019/2015(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava DEC 07/2019 - dio III. - Komisija

2019/2014(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava DEC 05/2019 - dio III. - Komisija

2019/2013(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Nadležni odbor