Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji te za produljenje Programa potpore strukturnim reformama

2018/2073(BUD) Proračunski postupak
BUDG

Nadležni odbor

Draft amending budget no 1 to the general budget 2019 entering the surplus of the financial year 2018

2019/2021(BUD) Proračunski postupak
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Nadležni odbor

Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.)

2019/0090(NLE) Nezakonodavni postupci
PECH

Nadležni odbor

Prijedlog provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj

2019/0806(CNS) * Postupak savjetovanja
LIBE

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aminopiralid, kaptan, ciazofamid, flutianil, krezoksim-metil, lambda-cihalotrin, mandipropamid, piraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron i tetrakonazol u ili na određenim proizvodima

2019/2682(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ENVI

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, Beauveria bassiana soj PPRI 5339, Clonostachys rosea soj J1446, fenpirazamin, mefentriflukonazol i penkonazol u ili na određenim proizvodima

2019/2675(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ENVI

Nadležni odbor

Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za bispiribak, denatonijev benzoat, fenoksikarb, flurokloridon, kvizalofop-P-etil, kvizalofop P tefuril, propakvizafop i tebufenozid u ili na određenim proizvodima

2019/2674(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
ENVI

Nadležni odbor

Europska granična i obalna straža: sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) i stavljanje izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP

2018/0330B(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
LIBE

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2018/2001 u pogledu određivanja sirovina s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta za koje je zabilježeno znatno širenje proizvodnog područja na zemljište s velikim zalihama ugljika i u pogledu certificiranju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta

2019/2649(DEA) Postupak delegiranih akata
ITRE

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Europa koja štiti: inicijativa za proširenje nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja na prekogranična teroristička kaznena djela

2019/2669(RSP) Rezolucija, članci 78., 81., 103., 108., 115.
LIBE

Claude MORAES [S&D]

Nadležni odbor