Kezdőlap

 
Legfrissebb sajtóközlemények
Összes felvétel  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1. az Unió bevételeinek és kiadásainak többéves pénzügyi kerete és az Unió saját forrásainak rendszere,
2. a Parlament költségvetési előjogai, azaz az Unió költségvetésének, valamint az e területre vonatkozó intézményközi megállapodások tárgyalása és végrehajtása,
3. a Parlament költségvetési előirányzatai az eljárási szabályzatban megállapított eljárásoknak megfelelően,
4. a decentralizált szervek költségvetése,
5. az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységei, amelyek nem tartoznak az európai gazdasági kormányzás alá,
6. az Európai Fejlesztési Alap bevonása a költségvetésbe, az AKCS–EU partnerségi megállapodásért felelős bizottság hatásköreinek sérelme nélkül,
7. valamennyi uniós jogi aktus többéves pénzügyi keretre gyakorolt pénzügyi hatásai, illetve az azzal való összeegyeztethetősége az illetékes bizottság hatásköreinek sérelme nélkül,
8. a 95. cikk (1) bekezdése ellenében a folyó költségvetés nyomon követése és végrehajtásának értékelése, az előirányzatok átcsoportosítása, a létszámtervre vonatkozó eljárások, igazgatási előirányzatok, valamint az épületekkel kapcsolatos, jelentős pénzügyi hatással járó projektekre vonatkozó vélemények,
9. a költségvetési rendelet, kivéve a költségvetés végrehajtásával, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Tisztelt Látogatók!
 
Üdvözlöm Önöket a Parlament – az uniós költségvetési hatóság egyik ága – Költségvetési Bizottságának honlapján! A 41 tagból és ugyanennyi póttagból álló Költségvetési Bizottság vitatja meg, elemzi, módosítja, valamint fogadja el a Miniszterek Tanácsával közösen az uniós költségvetést.
 
Az uniós tagállamokban a parlamentek elsődleges feladata – a jogalkotást is megelőzően – az adók jóváhagyása. Az Európai Unió azonban még nem vet ki adókat, mivel az ezzel kapcsolatos előjogok továbbra is a tagállamokat illetik meg, amíg sor nem kerül saját források bevezetésére. Ugyanakkor az Európai Unió rendelkezik költségvetéssel, amely biztosítja szakpolitikáinak megvalósítását és intézményeinek megfelelő működését.
 
Tapasztalataimat és meggyőződésemet latba vetve minden erőmmel azon leszek, hogy az európai költségvetés a növekedés és a foglalkoztatás fellendítésének hiteles eszközévé váljon. Ezzel összefüggésben a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával kínálkozó alkalmat a keret Tanáccsal való újratárgyalására kívánom felhasználni. Emellett más fontos területeken is vár ránk munka, ideértve az euróövezet költségvetését, a valódi saját források rendszerének létrehozását, valamint a fennálló kötelezettségvállalások visszatérő problémáját. A Költségvetési Bizottság minden tőle telhetőt meg kíván tenni annak érdekében, hogy Európa új lendületet vegyen és új értelmet nyerjen.
 
Kellemes böngészést kívánok!
 
Jean Arthuis