Jelentések


A jelentéstervezetet először ismertetik a bizottsággal, majd a képviselők adott határidőig módosításokat javasolhatnak. A módosításokat ezután megvitatják a bizottsági ülésen és szavaznak róluk. A módosítást és a végső szavazást követően a jelentéstervezetből jelentés lesz, amelyet a plenáris ülés elé terjesztenek. Ezen az oldalon a bizottságok által véglegesített jelentések találhatók.
Az összes rendelkezésre álló jelentés elérhető a keresés funkció használatával.

JELENTÉS a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/07947

HIBAJEGYZÉKEK / KIEGÉSZÍTÉSEK
ERR01
  • PDF megnyitása új ablakban
  • A WORD-dokumentum megnyitása új ablakban
MÓDOSÍTÁSOK
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a szociális és szolidaritásalapú vállalkozások statútumáról

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/07988

JELENTÉS a háromdimenziós nyomtatásról: kihívás a szellemi tulajdonjogok és a polgári jogi felelősség terén

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/09065

HIBAJEGYZÉKEK / KIEGÉSZÍTÉSEK
ERR01
  • PDF megnyitása új ablakban
  • A WORD-dokumentum megnyitása új ablakban

JELENTÉS az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2016)

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11749

HIBAJEGYZÉKEK / KIEGÉSZÍTÉSEK
ERR01
  • PDF megnyitása új ablakban
  • A WORD-dokumentum megnyitása új ablakban
MÓDOSÍTÁSOK
001-003

JELENTÉS a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

A témához kapcsolódó dokumentumok CJ22/8/05637

JELENTÉS az EU 2017. évi igazságügyi eredménytáblájáról

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11955

JELENTÉS a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/11188

HIBAJEGYZÉKEK / KIEGÉSZÍTÉSEK
ERR01
  • PDF megnyitása új ablakban
  • A WORD-dokumentum megnyitása új ablakban