Jelentések


A jelentéstervezetet először ismertetik a bizottsággal, majd a képviselők adott határidőig módosításokat javasolhatnak. A módosításokat ezután megvitatják a bizottsági ülésen és szavaznak róluk. A módosítást és a végső szavazást követően a jelentéstervezetből jelentés lesz, amelyet a plenáris ülés elé terjesztenek. Ezen az oldalon a bizottságok által véglegesített jelentések találhatók.
Az összes rendelkezésre álló jelentés elérhető a keresés funkció használatával.

JELENTÉS a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

MÓDOSÍTÁSOK

A témához kapcsolódó dokumentumok CJ03/8/13979

JELENTÉS az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

HIBAJEGYZÉKEK / KIEGÉSZÍTÉSEK
ERR01

A témához kapcsolódó dokumentumok JURI/8/13992