Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next LIBE committee meetings

Hearing of Candidates for the post of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor:
 
- Monday, 20 October, 19.00 – 22.30 in Strasbourg, room Louise Weiss (LOW) N1.3 - Hearing
- Tuesday, 21 October, 17.00 – 17.45 in Strasbourg, room Winston Churchill (WIC) 200 - Vote. This meeting will not be broadcasted live. The recording will be available as from 22 October.
 
LIBE Committee Meetings:
 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Amire érdemes odafigyelni…
Minden közlemény  
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
LIBE - AFET exchange of views on Counter-Terrorism

On 16 October from 11.30 to 12.30 in meeting room Paul-Henri Spaak PHS 3 C 50, AFET and LIBE Committees will hold a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscores the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".

   
Joint debate on the procedural rights package

On 16 October from 10.00 to 11.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a joint debate on three proposed Directives in the field of the procedural rights of accused and suspected persons in criminal proceedings. The proposals were presented by the Commission in November last year and concern the specific procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings and the  provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. They are part of the procedural rights Roadmap adopted by the Council in 2009.

   
Joint debate on Smart Borders package

On 16 October from 9.00 to 10.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, the LIBE Committee will hold a joint debate on the Smart Borders Package. The European Commission will present the study on technical options for a smart borders pilot.

   
 
Legfrissebb sajtóközlemények
Összes felvétel  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1.    az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája megállapítja,
2.    a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,
3.    az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
4.    a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, különösen:
 
(a)    a személyek beutazását és mozgását, a menedékjogot és migrációt érintő intézkedések,
(b)    a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó intézkedések,
(c)    a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések, beleértve a terrorizmust, valamint a büntetőjog összehangoltabb uniós megközelítésének kidolgozásához kapcsolódó anyagi jogi és eljárásjogi intézkedéseket,
 
5.    a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, az Europol, az Eurojust, a Cepol, az Európai Ügyészség és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,
6.    azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.
 
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) elnökeként szeretném köszönteni Önt oldalunkon.
 
A LIBE bizottság felel a bel- és igazságügyi szakpolitikák demokratikus felügyeletéért és az e téren létrejövő jogszabályok túlnyomó többségéért. Emellett gondoskodik róla, hogy teljes mértékben betartsák az Unióban az Alapjogi Chartát és az emberi jogok európai egyezményét, illetve hogy erősödjön az európai polgárság.
 
Bizottságunk napi kapcsolatban van az európai érdeket képviselő Európai Bizottsággal, illetve a 28 tagállam kormányait és nemzeti érdekeit képviselő Miniszterek Tanácsával, emellett szorosan együttműködik a nemzeti parlamentekkel is. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn továbbá az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző hatóság képviselőivel, tudósokkal és a civil társadalommal.
 
Miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk a nemzeti jogrendet, a bel- és igazságügyi szakpolitikák célja, hogy olyan európai szintű közérdekű problémákkal foglalkozzanak, mint: a nemzetközi bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, az alapvető jogok védelme, az adatvédelem és a magánélet biztosítása a digitális korban, a faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem.
 
A LIBE bizottság mindent el fog követni, hogy továbbra is gyümölcsöző párbeszédet alakítson ki valamennyi érdekelt féllel, és különösen a polgárokkal.