Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next LIBE committee meetings

 
Hearings of Commissioners-designate falling into the competence of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs:
 
- Monday 29 September, 18.30 - 21.30 (Günther OETTINGER): Joint hearing ITRE/CULT, LIBE associated
- Tuesday, 30 September, 13.30 - 16.30 (Dimitris AVRAMOPOULOS): LIBE hearing
- Wednesday, 1st October, 13.30 - 16.30 (Věra JOUROVÁ): Joint hearing LIBE/ IMCO/ JURI/ FEMM
- Monday, 6 October, 18.30 - 21.30 (Andrus ANSIP): IMCO hearing, LIBE associated
- Tuesday, 7 October, 9.00 - 12.00 (Frans TIMMERMANS): Open Conference of Presidents, LIBE, AFCO, JURI Chairs will participate.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Amire érdemes odafigyelni…
Minden közlemény  
Hearing of Commissioner-Designate Dimitris AVRAMOPOULOS

The LIBE Committee will hold an exchange of views with Mr AVRAMOPOULOS on 30.09.14 at 13.30 in Brussels. Mr Avramopoulos has been designated for the portfolio of Migration and Home. His main tasks will be developing a new policy on regular migration, while at the same time tackling robustly irregular migration. He will also be in charge of ensuring full implementation of the Common European Asylum System.

   
Hearing of Commissioner-Designate Günter OETTINGER

The ITRE and CULT Committees will hold the hearing of Commissioner Designate Mr Oettinger on 29.09.14 from 18.30 in Brussels. Mr Oettinger has been designated for the portfolio of Digital Economy and Society. LIBE Committee is associated to this hearing as far as data protection, freedom of expression, freedom of information, freedom and pluralism of the media and cultural and linguistic diversity matters are concerned.

 
További részletek
 
Hearing of Commissioner-Designate Vera JOUROVÁ

The LIBE, IMCO, JURI and FEMM Committees will hold an exchange of views with Mrs Jourová on 1.10.14 at 13.30 in Brussels. Mrs Jourová has been designated for the portfolio of Justice, Consumers and Gender Equality. LIBE Committee will interview Mrs Jourovà on issues related to the development and establishment of an area of justice falling under its competences, namely judicial cooperation in criminal matters, as well as data protection and the protection of fundamental rights in general.  

 
További részletek
 
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
 
Legfrissebb sajtóközlemények
Összes felvétel  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1.    az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, ahogy azt a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája megállapítja,
2.    a nemek közötti, illetve a munkahelyi, valamint a munkaerő-piaci megkülönböztetésen kívül a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemhez szükséges intézkedések,
3.    az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok, tekintettel a személyes adatok kezelésére,
4.    a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és fejlesztése a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett, különösen:
 
(a)    a személyek beutazását és mozgását, a menedékjogot és migrációt érintő intézkedések,
(b)    a közös külső határok integrált irányítására vonatkozó intézkedések,
(c)    a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések, beleértve a terrorizmust, valamint a büntetőjog összehangoltabb uniós megközelítésének kidolgozásához kapcsolódó anyagi jogi és eljárásjogi intézkedéseket,
 
5.    a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, az Europol, az Eurojust, a Cepol, az Európai Ügyészség és ugyanezen a területen működő más szervek, hivatalok és ügynökségek,
6.    azon kockázat megállapítása, hogy a tagállamok által közösen vallott elveket valamely tagállam súlyosan megsérti.
 
 
Mai közvetítések
 
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) elnökeként szeretném köszönteni Önt oldalunkon.
 
A LIBE bizottság felel a bel- és igazságügyi szakpolitikák demokratikus felügyeletéért és az e téren létrejövő jogszabályok túlnyomó többségéért. Emellett gondoskodik róla, hogy teljes mértékben betartsák az Unióban az Alapjogi Chartát és az emberi jogok európai egyezményét, illetve hogy erősödjön az európai polgárság.
 
Bizottságunk napi kapcsolatban van az európai érdeket képviselő Európai Bizottsággal, illetve a 28 tagállam kormányait és nemzeti érdekeit képviselő Miniszterek Tanácsával, emellett szorosan együttműködik a nemzeti parlamentekkel is. Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn továbbá az igazságszolgáltatás és a bűnüldöző hatóság képviselőivel, tudósokkal és a civil társadalommal.
 
Miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk a nemzeti jogrendet, a bel- és igazságügyi szakpolitikák célja, hogy olyan európai szintű közérdekű problémákkal foglalkozzanak, mint: a nemzetközi bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem, az alapvető jogok védelme, az adatvédelem és a magánélet biztosítása a digitális korban, a faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem.
 
A LIBE bizottság mindent el fog követni, hogy továbbra is gyümölcsöző párbeszédet alakítson ki valamennyi érdekelt féllel, és különösen a polgárokkal.