Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
További részletek
 
 
Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1.    petíciók,
 
2.    kapcsolattartás az európai ombudsmannal.
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Üdvözlöm a Petíciós Bizottság honlapján, amelyen az általam 2009 óta vezetett bizottság munkájáról és tevékenységéről talál információkat.
 
A petíció benyújtásához való jog az Európai Unióról szóló szerződésben rögzített, az állampolgárságtól elválaszthatatlan alapvető jog. A petíció benyújtása fontos és gyakran hatékony módja annak, hogy az emberek közvetlenül bekapcsolódjanak a Parlament munkájába, és aggodalmaikkal, javaslataikkal vagy panaszaikkal a bizottság tagjai egyedileg foglalkozzanak.
 
A bizottság gyakran olyan módon válaszol az uniós polgárok petícióira, hogy megkísérli orvosolni a Szerződés szerinti állampolgári jogok esetleges megsértését, illetve együttműködést folytat a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal például a környezetvédelemre, szociális ügyekre, a mozgás szabadságára és egyéb kérdésekre vonatkozó európai jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos ügyekben.
 
A bizottság vizsgálóbizottság, jogalkotással nem foglalkozik; megpróbálja biztosítani, hogy a polgárok megfelelően indokolt panaszára nem jogi úton megoldás születhessen. A bizottság tényfeltáró látogatásokat szervezhet, és a plenáris ülésnek tartozik beszámolni.
 
Ekképpen alapvető fontosságú szerepet tölt be az európai polgárokkal való kapcsolattartásban és az uniós döntéshozatali folyamat demokratikus legitimitásának és elszámoltathatóságának megerősítésében.
 
Erminia Mazzoni