Kezdőlap

 
Amire érdemes odafigyelni…
 
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.00-12.30 & 15.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organises a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions will focus on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections will also be discussed.

 
További részletek
 
Institutional perspectives

On Monday 6 October, AFCO had an exchange of views with Janis Emmanouilidis (Director of studies at the "European Policy Center"), Prof.  Dr Jaap W. de Zwaan (Secretary General of the "Trans European Policy Studies Association") and Mr Philippe de Schoutheete (former Belgium Permanent Representative, member of "Egmont Institute") on the institutional perspectives for the European Union.

   
Friends of the Presidency Group on Improving the functioning of the EU

On 6 October, the Italian State Secretary for European affairs, Mr Sandro Gozi, came to AFCO for an exchange of views on the programme for the "Friends of the Presidency" Group on "Improving the functioning of the EU", created by the informal Council meeting in Milan on 28 and 29 August. The reflexions of this group aim to prepare institutional changes in the EU. Mr Gozi reported on the first meeting of the Group which dealt with "horizontal issues and the role of national parliaments".

   
 
Legfrissebb sajtóközlemények
Összes felvétel  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Az állandó bizottságok hatásköre és felelőssége
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1. az európai integrációs folyamat intézményi vonatkozásai, különösen a Szerződések rendes és egyszerűsített felülvizsgálati eljárásainak előkészítése, kezdeményezése és lefolytatása,
2. a Szerződések végrehajtása és működésük értékelése,
3. az Unió bővítésére irányuló tárgyalások, vagy az Unióból való kilépés intézményi következményei,
4. intézményközi kapcsolatok, beleértve – a plenáris ülésen történő elfogadásuk céljából – az eljárási szabályzat 140. cikkének (2) bekezdésével összhangban az intézményközi megállapodások vizsgálatát,
5. egységes választási eljárás,
6. európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok, az Elnökség hatáskörének sérelme nélkül,
7. a tagállamok közös elveinek egy tagállam által történő súlyos és tartós megsértésének megállapítása,
8. az eljárási szabályzat értelmezése és alkalmazása, és az ahhoz javasolt módosítások.
 
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Köszöntjük az Alkotmányügyi Bizottság honlapján!
 
A 2014–2019 közötti jogalkotási ciklus az Unió jövője meghatározásának intézményi szempontjaira fogja helyezni a hangsúlyt. Folytatjuk a Lisszaboni Szerződés újításai végrehajtásának értékelését, amely új fejlesztések alapjául szolgál majd. A 2008-as válság után végrehajtott intézkedések értékelése arra is alkalmat ad majd, hogy megvizsgáljuk, szükség van-e a Szerződés újabb reformjára. Egy ilyen reformnak két célja lenne: egyrészt a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló kormányközi szerződés rendelkezéseinek az uniós jogszabályi keretbe való integrálása, amelyhez a szerződés módosítására is szükség lehet, másrészt demokratikus legitimáció biztosítása a gazdasági kormányzásnak az euróövezetben. Az egyik kihívás annak biztosítása, hogy az euróövezet erősebb integrációja ne ássa alá az Unió integritását.
 
Ahhoz, hogy visszaállítsuk a nyilvánosság európai projektbe vetett bizalmát, nagyobb figyelmet kell fordítanunk a polgárok problémáira. Az AFCO bizottság gondoskodni fog róla, hogy megfelelően működjön az európai polgári kezdeményezés, amelyet az előző jogalkotási ciklusban indítottak el a polgárok döntéshozatali folyamatba történő bevonására. A bizottság napirendjén szerepel emellett a választási eljárás, az európai politikai pártok új alapszabálya és a nemzeti parlamentekkel való együttműködés. Célunk, hogy meghatározzuk az Unió jövőjéről szóló vitát.
 
Danuta Hübner, elnök