Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt zárlati károsítók jegyzékével való kiegészítéséről

2019/2777(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2764(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes, megerősített együttműködés

A közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapítása

2018/0216(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
AGRI

illetékes, megerősített együttműködés

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

2018/0217(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
AGRI

illetékes

Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

2018/0218(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
AGRI

illetékes

Az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítése

2016/0086(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
AGRI

illetékes

Állati klónokból származó élelmiszerek forgalomba hozatala

2013/0434(APP) Egyetértési eljárás
AGRI

illetékes

A Bizottság rendelete az 546/2011/EU rendeletnek a növényvédő szerek mézelő méhekre gyakorolt hatásának értékelése tekintetében történő módosításáról

2019/2776(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
AGRI

véleménynyilvánításra felkért, megerősített együttműködés

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság

2019/2055(DEC) Mentesítési eljárás
AGRI

véleménynyilvánításra felkért

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament

2019/2056(DEC) Mentesítési eljárás
AGRI

véleménynyilvánításra felkért