Kezdőlap

 
Legfrissebb hírek
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 22 September 2014 from 15.00 to 18.30 and Tuesday 23 September from 9,00 to 12,30 and from 15,00 to 18,30
 
► meeting room: József Antall - JAN 4Q1

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Amire érdemes odafigyelni…
 
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT will vote on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will then be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" will also take place.

   
Exchange of views with Commissioner Šemeta

On 23.09.2014, CONT will hold its annual exchange of views on the "Protection of the EU Budget" which will include the presentation by Commissioner Šemeta of the Commission's report on the "Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2013", and the presentation of the "OLAF Report 2013" by the Director-General of OLAF, Giovanni Kessler.
In addition, CONT will organise an exchange of views with Commissioner Šemeta concerning Tobacco Agreements, and the establishment of a Controller for procedural guarantees.
 

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Bemutatás és hatáskörök
 
A bizottság hatásköre a következőkre terjed ki:
 
1.    az Unió és az Európai Fejlesztési Alap költségvetése végrehajtásának ellenőrzése, valamint a Parlament által hozott mentesítési határozat, beleértve a belső mentesítési eljárást, valamint az e döntésekkel kapcsolatos, illetve azokat végrehajtó intézkedéseket,
 
2.    az Unió, az Unió intézményeinek és az általa finanszírozott szervek számláinak és mérlegeinek lezárása, ismertetése és könyvvizsgálata, beleértve az áthúzódó előirányzatok megállapítását és az egyenlegek elkészítését is,
 
3.    az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése,
 
4.    az uniós finanszírozás különböző formái költséghatékonyságának felügyelete az Unió politikáinak végrehajtása során, beleértve a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kérésére a szakosodott bizottságokat, és együttműködve a Számvevőszék külön jelentéseit vizsgáló szakosodott bizottságokkal,
 
5.    kapcsolattartás az Európai Csaláselleni Hivatallal (OLAF), az Unió költségvetésének végrehajtása során előforduló csalások és szabálytalanságok vizsgálata, ezen ügyek megakadályozására, illetve üldözésére, az Unió pénzügyi érdekeinek és az európai ügyész e téren végzett fellépéseinek szigorú védelme,
 
6.    a Számvevőszékkel való kapcsolattartás, a Számvevőszék tagjainak kinevezése és jelentéseinek vizsgálata,
 
7.    a költségvetési rendelet a költségvetés végrehajtása, irányítása és ellenőrzése tekintetében.
 
 
Mai közvetítések
 
Ma nincs közvetítés  
Multimédia könyvtár
 
Köszöntő
 
 

Üdvözöljük az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának honlapján! Bizottságunkban, melynek elnöki tisztségét én tölthetem be, a jelenlegi jogalkotási ciklusban 30 képviselő foglal helyet 17 tagállamból. A bizottság rendszerint havonta egyszer ülésezik.
 
Mi ellenőrizzük az uniós költségvetésből származó források (évente mintegy 130 milliárd euró) felhasználását. A költségvetés elsődleges kezelője az Európai Bizottság, amely a pénzek nagy részét elkölti, 80%-ban a tagállamokban, mintegy 13%-ban pedig a világ többi részén. A fennmaradó 7%-ot igazgatási kiadások teszik ki. Mi vizsgáljuk meg, hogy a források az előírásoknak megfelelően kerültek-e felhasználásra, és megvalósultak-e a szakpolitikai célkitűzések. Más szóval: valódi hozzáadott értéket kapnak-e a polgárok a pénzükért?
 
Emellett a Költségvetési Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozik az Európai Csalás Elleni Hivatal és a luxembourgi székhelyű Európai Beruházási Bank (EBB). Foglalkozunk továbbá az európai jogalkotás horizontális kérdéseivel is.
 
Fontos támaszunk a luxembourgi székhelyű Európai Számvevőszék, amelynek jelentései fontos alapot biztosítanak munkánkhoz.
 
A pénzgazdálkodás olyan, mint egy lakmuszteszt – ha az nem működik, akkor sok minden más sem.
 
Honlapunkon további információkat talál. Ha pedig valami felkelti érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal!
 
Inge Gräßle