Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

2017. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)

2018/2208(DEC) Mentesítési eljárás
CONT

illetékes

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács

2018/2168(DEC) Mentesítési eljárás
CONT

illetékes

Eljárásigarancia-ellenőr

2014/0173(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
CONT

illetékes

Az EK és Liechtenstein közötti, a csalás elleni küzdelemről szóló együttműködési megállapodás

2008/0234(NLE) Nem jogalkotási aktusok
CONT

illetékes

Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

2019/2028(BUD) Költségvetési eljárás
CONT

véleménynyilvánításra felkért

2020. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás

2019/2010(BUD) Költségvetési eljárás
CONT

véleménynyilvánításra felkért

A közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapítása

2018/0216(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
CONT

véleménynyilvánításra felkért

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

2018/0217(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
CONT

véleménynyilvánításra felkért

Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

2018/0218(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
CONT

véleménynyilvánításra felkért

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendelet

2018/0166(APP) Egyetértési eljárás
CONT

véleménynyilvánításra felkért