Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1, 8, 34, 37 és 38 nemzetközi számviteli standard, az IFRS 2, 3 és 6 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 12, 19, 20 és 22 értelmezése, továbbá az Értelmezési Állandó Bizottság SIC-32 értelmezése tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

2019/2782(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ECON

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 és az IAS 8 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

2019/2781(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ECON

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a mögöttes befektetési lehetőségként az 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikkében említett alapok befektetési jegyeit kínáló PRIIP-előállítókra vonatkozó átmeneti rendelkezés és a szóban forgó cikk szerinti meghosszabbított mentességi időszak összehangolása érdekében történő módosításáról

2019/2765(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek homogenitására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2759(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők szakmai felelősségbiztosítására és pénzügyi teljesítőképességére vonatkozó, euróban megállapított alapösszegeket kiigazító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő módosításáról

2019/2767(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről

2019/2761(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

Az Európai Központi Bank elnökének kinevezése – Jelölt: Christine LAGARDE

2019/0810(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

illetékes

Az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsa alelnökének kinevezése

2019/0903(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

illetékes

Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre

2019/0096(CNS) * Konzultációs eljárás
ECON

Paul TANG [S&D]

illetékes

A héacsalás elleni küzdelem érdekében folytatott közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések

2018/0413(CNS) * Konzultációs eljárás
ECON

illetékes