Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról

2019/2743(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
EMPL

illetékes

A Bizottság irányelve a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

2019/2739(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
EMPL

illetékes

A Bizottság irányelve a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról

2019/2726(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
EMPL

illetékes

A szociális biztonsági rendszerek összehangolása

2016/0397(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
EMPL

illetékes

Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

2019/2028(BUD) Költségvetési eljárás
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

Javaslat az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0126(NLE) Nem jogalkotási aktusok
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0108(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0107(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

2020. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás

2019/2010(BUD) Költségvetési eljárás
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

2018/0427(NLE) Nem jogalkotási aktusok
EMPL

véleménynyilvánításra felkért