Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való hozzáférése

2018/2804(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
EMPL

illetékes

Munkakörülmények és bizonytalan foglalkoztatás

2018/2706(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
EMPL

David CASA [PPE] Siôn SIMON [S&D] Anthea McINTYRE [ECR] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Laura AGEA [EFDD] Mara BIZZOTTO [ENF] Jean LAMBERT [Verts/ALE] Enrique CALVET CHAMBON [ALDE]

illetékes

A színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszere

2018/2532(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
EMPL

Csaba SÓGOR [PPE] Sergio GUTIÉRREZ PRIETO [S&D] Ulrike TREBESIUS [ECR] Marian HARKIN [ALDE] Tania GONZÁLEZ PEÑAS [GUE/NGL] Terry REINTKE [Verts/ALE]

illetékes

A szociális biztonsági rendszerek összehangolása

2016/0397(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
EMPL

Guillaume BALAS [S&D]

illetékes

A Készséggarancia létrehozása

2016/2799(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
EMPL

Csaba SÓGOR [PPE] Emilian PAVEL [S&D] Ulrike TREBESIUS [ECR] Renate WEBER [ALDE] Lynn BOYLAN [GUE/NGL] Tamás MESZERICS [Verts/ALE] Laura AGEA [EFDD]

illetékes

Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0108(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

2019/0107(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
EMPL

véleménynyilvánításra felkért

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

2018/0427(NLE) Nem jogalkotási aktusok
EMPL

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt

2020. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás

2019/2010(BUD) Költségvetési eljárás
EMPL

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt

2017. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács

2018/2168(DEC) Mentesítési eljárás
EMPL

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt