Vélemények


Ha egy bizottság úgy ítéli meg, hogy egy másik bizottsághoz utalt jelentés a saját hatáskörébe tartozik, kérheti az elnököt, hogy jelölje ki véleményt nyilvánító bizottságnak (az eljárási szabályzat 53. cikke). Az elfogadott véleményt az illetékes bizottsághoz továbbítják, amely szavazást tart erről. Az illetékes bizottság köteles szavazás nélkül elfogadni a társbizottság azon módosításait, amelyek a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak (az eljárási szabályzat 54. cikke). A véleménynyilvánításra felkért bizottság által elfogadott összes véleményt és módosítások formájában megfogalmazott álláspontot csatolni kell a végleges jelentéshez. Ezen az oldalon a bizottságok által elfogadott vélemények találhatók.
A rendelkezésre álló véleményeket és módosítások formájában kifejtett álláspontokat a keresés funkció segítségével megtalálhatja.

VÉLEMÉNY a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelete irányuló javaslatról

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

VÉLEMÉNY az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetéséről és a 2000/84/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

VÉLEMÉNY a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről: a 2019. évi éves növekedési jelentés

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

VÉLEMÉNY az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN