Jelentések


A jelentéstervezetet először ismertetik a bizottsággal, majd a képviselők adott határidőig módosításokat javasolhatnak. A módosításokat ezután megvitatják a bizottsági ülésen és szavaznak róluk. A módosítást és a végső szavazást követően a jelentéstervezetből jelentés lesz, amelyet a plenáris ülés elé terjesztenek. Ezen az oldalon a bizottságok által véglegesített jelentések találhatók.
Az összes rendelkezésre álló jelentés elérhető a keresés funkció használatával.

JELENTÉS Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlődési célok végrehajtásáról és teljesítéséről

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

JELENTÉS a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtásáról

30-01-2019 A8-0045/2019 PE618.102v03-00
ENVI

Jytte GUTELAND

JELENTÉS a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET