Legfrissebb hírek

A bizottsági üléseken szavazásra javasolt szövegek


Találat(ok) : 160

VÉLEMÉNYTERVEZET a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről

09-03-2017 BUDG_PA(2017)600934 PE 600.934v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 31-03-2017

JELENTÉSTERVEZET az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-03-2017 CJ31_PR(2017)599835 PE 599.835v01-00
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN, Doru-Claudian FRUNZULICĂ, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 24-03-2017

VÉLEMÉNYTERVEZET az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

03-03-2017 BUDG_PA(2017)601018 PE 601.018v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Módosítások elıterjesztésének határideje : 27-03-2017

VÉLEMÉNYTERVEZET a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében

27-02-2017 BUDG_PA(2017)599641 PE 599.641v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 23-03-2017

VÉLEMÉNYTERVEZET a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslatról

09-02-2017 PETI_PA(2017)597699 PE 597.699v01-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-03-2017

Mai közvetítések

Ma nincs közvetítés

Multimédia könyvtár

24-04-2017 - 15:13
DEVE Ülés
12-04-2017 - 15:11
AGRI Ülés
12-04-2017 - 15:05
JURI LIBE Ülés

Rendes jogalkotási eljárás

A rendes jogalkotási eljárás az európai uniós szintű jogszabályok elfogadásának általános eljárásmódja.

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára