Legfrissebb hírek

Következő bizottsági üléshét 2017. május 2. Brüsszel.

A bizottsági üléseken szavazásra javasolt szövegek


Találat(ok) : 130

JELENTÉSTERVEZET a magántulajdonban lévő biztonsági cégekről

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 16-03-2017

JELENTÉSTERVEZET a 2006/112/EK irányelvnek a könyvekre, újságokra és folyóiratokra alkalmazott hozzáadottértékadó-mérték tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-04-2017

VÉLEMÉNYTERVEZET a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról, továbbá a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-03-2017

VÉLEMÉNYTERVEZET az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, valamint a 2012/2002/EK, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU, az 1307/2013/EU, az 1308/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU, a 283/2014/EU és a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az 541/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-03-2017

JELENTÉSTERVEZET az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-03-2017

Mai közvetítések

Ma nincs közvetítés

Multimédia könyvtár

27-04-2017 - 14:36
LIBE Ülés
27-04-2017 - 14:36
PANA Ülés
26-04-2017 - 13:06
DEVE Ülés

Rendes jogalkotási eljárás

A rendes jogalkotási eljárás az európai uniós szintű jogszabályok elfogadásának általános eljárásmódja.

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára