Legfrissebb hírek

Következő bizottsági üléshét 2017. február 27. Brüsszel.

A bizottsági üléseken szavazásra javasolt szövegek


Találat(ok) : 211

JELENTÉSTERVEZET a DNS-adatokra vonatkozó, Görögországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Módosítások elıterjesztésének határideje : 10-02-2017

JELENTÉSTERVEZET a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Módosítások elıterjesztésének határideje : 10-02-2017

VÉLEMÉNYTERVEZET a szerzői jog és szomszédos jogok védelme alá tartozó műveknek és más tartalmaknak a vakok, látássérültek és nyomtatott szöveget használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 26-01-2017

JELENTÉSTERVEZET az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére, valamint beléptetésének megtagadására vonatkozó adatok rögzítésére szolgáló határregisztrációs rendszer létrehozásáról és a határregisztrációs rendszerhez való bűnüldözési célú hozzáférés feltételeinek meghatározásáról, valamint a 767/2008/EK rendelet és az 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 12-01-2017

JELENTÉSTERVEZET az (EU) 2016/399 rendeletnek a határregisztrációs rendszer alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 12-01-2017

Mai közvetítések

Ma nincs közvetítés

Multimédia könyvtár

16-02-2017 - 09:04
EMPL Ülés
13-02-2017 - 20:45
AFET Ülés
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Ülés

Egyeztetés és együttdöntés

Az egyeztetés a rendes jogalkotási eljárás (vagy más néven „együttdöntési eljárás”) harmadik, utolsó szakasza.

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára