Legfrissebb hírek

Következő bizottsági üléshét 2018. február 19. Brüsszel.

A bizottsági üléseken szavazásra javasolt szövegek


Találat(ok) : 232

VÉLEMÉNYTERVEZET az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 24-01-2018

MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT TERVEZETE az EU külső finanszírozási eszközeinek végrehajtásáról: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúra

02-02-2018 INTA_PA(2018)616876 PE 616.876v01-00
INTA

Bernd LANGE

JELENTÉSTERVEZET Annemie Turtelboom a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről

30-01-2018 CONT_PR(2018)616842 PE 616.842v01-00
CONT

Indrek TARAND

JELENTÉSTERVEZET a Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló 92/66/EGK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

26-01-2018 ENVI_PR(2018)616705 PE 616.705v01-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 07-02-2018

AJÁNLÁSTERVEZET a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

16-01-2018 INTA_PR(2018)578797 PE 578.797v01-00
INTA

Daniel CASPARY

Módosítások elıterjesztésének határideje : 30-01-2018

Mai közvetítések

Ma nincs közvetítés

Multimédia könyvtár

08-02-2018 - 11:10
TERR Ülés
01-02-2018 - 14:04
LIBE Ülés
01-02-2018 - 10:46
AFET Ülés

Rendes jogalkotási eljárás

A rendes jogalkotási eljárás az európai uniós szintű jogszabályok elfogadásának általános eljárásmódja.

STOA

A tudományos és technológiai szakpolitikai válaszok értékelése az Európai Parlament számára

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok intézményközi nyilvántartása